0 - What's RP?
آرپی چیست ؟

تعریف

آرپی RP در كلمه به معني نقش بازي كردن يا نقش آفريني مي باشد. شما بايد به عنوان شخصيت داخل بازي نقش او را بازي كنيد و به آن جان ببخشيد.

معنی IC

در كلمه به معني درون شخصيت مي باشد.تمامي ارتباطاتي كه در داخل بازي بين اشخاص رد و بدل مي شود و مربوط به کاراکتر فرد در دنیای رول پلی است را جزو اين ژانر مي دانيم.شما در این حالت یک فرد عادی در یک زندگی کاملا عادی هستید. و باید نقش یک آدم بدون این که فکر کنید درون یک بازی کامپیوتری هستید را انجام دهید. مثال: نقش یک پلیس...
نکته:شما به طور کلی باید از زمانی که وارد سرور می شوید باید IC باشید و به هیچ عنوان نباید از حالت IC خارج شوید .

معنی OOC

در كلمه به معني خارج از شخصيت مي باشد.تمامي ارتباطات چت ها ،پيامهاي خصوصي و ... كه بين گيمر ها رد و بدل شده و ربطی به بازی و دنیای درون گیم و رول پلی ندارد را جزو اين ‍ژانر مي دانيم. مثال: لگ شدم . باگ شد.باید اینترنت ببندم
Last modified 1mo ago