2: MetaGaming
قوانین متاگیمینگ

تعریف

استفاده از اطلاعات OOC در IC و بالعکس متاگیمینگ نام دارد و با آن به شدت برخورد می شود.

مثال هایی از متاگیمینگ

۱-۲ :

شخصی در حال خفت شدن است و از دیسکورد و یا تیم اسپیک درخواست کمک میکند.

۲-۲ :

شخصی در حال خفت شدن است و از دیسکورد و یا تیم اسپیک درخواست کمک میکند.

۳-۲ :

یک نفر شخصی را میبیند که روی سر او آی دی ۲۹ نوشته شده و او را با آی دی صدا میزند.

۴-۲ :

استفاده از اطلاعات بیرون گیم در داخل گیم که باعث تغییر در آینده ی یک آرپی بشود.

۵-۲ :

استفاده از کلمات شهردار(ادمین) و من از شهر دیگر آمده ام(سرور).

۶-۲ :

استفاده از اطلاعات استریم داخل گیم(IC) مانند ویدیو از استریم یا استفاده کردن هر گونه کلیپ از استریم برای دادن آن به پلیس متاگیمینگ محسوب می شود.

۷-۲ :

شما نمی توانید کاراکتر های خود را به هم نسبت و از اطلاعات کاراکتر دیگر خود به دیگر کارکترها انتقال دهید.

۸-۲ :

هرگونه دادن دارایی و پول از کارکتر های خود متاگیمین حساب میشود و افرادی که کمک به کسی در اینباره انجام دهند پانیش دریافت می کند.
Last modified 7mo ago