16: Legal Factions

تعریف

هیچ مدیک و پلیس و زندانبان کثیفی در داخل سرور وجود ندارد.
-- کسانی که در پلیس و مدیک و زندانبانی هستند, نمی توانند با کاراکتر دیگر در گروه خلافکارانه باشند. به طور مثال: پلیس و مدیک و زندانبان نمیتوانند عضو هیچ گنگی باشند در صورت مشاهده بشدت طبق پانیشمنت برخورد خواهد شد. ریست اکانت.
-- در On-Duty بودن و انجام ندادن وظیفه Faction مربوطه به عنوان Abuse محسوب می شود (مانند On-Duty بودن و AFK شدن و …) -- پلیر حقه سوء استفاده از منو ریاست برای صدمه زدن به ارگان و نابودی آن را ندارد. -- تمامیه افراد ارگان ها می توانند با کاراکتر دوم خود در سازمان های دیگر عضو شوند.
Last modified 8mo ago
Copy link