12: Kidnapping/Hostage Rule

تعریف

خفت کردن افراد، در مناطق شلوغ فقط زمانی مجاز است که دلیل منطقی داشته باشید و برای مخفی نگه داشتن این جرم نقش آفرینی کافی (Role Play) انجام دهید. افراد نباید در موقعیت هایی که خطر بالایی دارد، دزدی های جزئی انجام دهند.
سارقین مجاز به سرقت از پلیر های دیگر با رعایت تمامی اصول رول پلی میباشند. در حین سرقت ، هیچ سقفی برای سرقت از فرد دیگر وجود ندارد.
دزدی کردن از دیگر بازیکن ها باید با روشی واقع بینانه و با انگیزه منطقی و فقط در مناطق خلوت انجام شود. بازیکنان نباید در موقعیت هایی که خطر بالایی دارد ، دزدی های جزئی انجام دهند. مناطق کویری و جنگلی و کوچه ها خلوت تلقی می شود اما هنوز باید شاهدان را در نظر گرفت. این قانون شامل تمامی مکان های عمومی و خیابان های اصلی میشود.
در صورتی که مشاهده کردید که شخص دارای وسایل ارزشمند (مانند اسلحه سنگین AssaultRifle, MicroSMG, CombatPDW) است با مجبور کردن شخص به بردن او به نزدیک ترین مکان خلوت مانند کوچه، پشت ساختمان ها و یا فاصله دادن شخص از خیابان اصلی بلامانع است. وسیله نقلیه شامل این قانون نمیشود.
سارقین مجاز نیستند تا قربانی خود را مجبور به کشیدن پول از ATM و یا فروختن ماشین و اموالش کنند.
سارقین مجاز نیستند تلاش کنند تا اموالی که در صحنه جرم حضور ندارند را سرقت کنند ، برای مثال شما مجاز نیستید قربانی رو به جایی دیگر منتقل کنید فقط برای اینکه اموال دیگری از او بدزدید.
سارقین می توانند تا قربانی خود رو فریب دهند و سپس از او سرقت کنند.
هیچکس مجاز به خفت گیری و یا دزدی از ماموران پلیس و بیمارستان نیست!
سارقین مجاز به دزدیدن اموال از پلیر هایی که زیر 12 ساعت بازی کرده اند، نیستند. هرچند در صورتی که پلیری با زیر 12 ساعت اقدام به سرقت دیگران کند ، این محافظت رو از دست خواهد داد.
شما حق ندارید بیشتر از 1 بار در هر 2 ساعت, مکانیک و تاکسی و خبر نگار را خفت کنید.

دزدی از خانه:

1.شما قبل از دزدی از خانه دیگر پلیر ها باید به اندازه کافی از قبل RP کرده و دلیل IC کافی برای این کار داشته باشید.
مثال از دلایل
مشاهده کردید که یک فرد محموله ای با ارزش(اسلحه، مواد و …) به خانه اش برده.
پیدا کردن خانه فردی که قصد دارید از او انتقام بگیرید.
1- پس گرفتن اموال بسیار با ارزشی که توسط دزد در خانه فرد نگهداری میشود. 2- شما نمیتوانید برای دزدی، یک صاحب خانه را از یک مکان دیگر به محل خانه اش منتقل کنید. 3- باید از دلیل دزدی و RP های قبلی مدرک به صورت کامل داشته باشید. در صورت شکایت از شما و نبودن مدرک از سمت شما طبق قوانین با شما برخورد خواهد شد. 4- شما نمیتوانید کنار خانه کسی کمپ کنید، مگر دلیل و RP کافی پشت آن باشد. همچنین شما نمیتوانید در روز های متوالی کنار خانه فرد کمپ کنید حتی اگر دلایل کافی داشته باشید.
Last modified 1d ago