5: DeathMatch
DeathMatch قوانین

تعریف

طبق این قانون شما نمیتوانید به کسی و یا اموال او بدون داشتن آرپی و دلیل کافی و منطقی آسیبی وارد کنید.

۵-۱

شما تنها زمانی میتوانید به کسی آسیب وارد کنید که:
تلاش پلیس برای دستگیری (یعنی شما از دستگیر شدن دوستتان 100 درصد مطمئن باشید و مشخص شده باشد که پلیس به رفیقتان دستبند زده است) نکته: هشدار باید داده شود.
آسیب زدن یک فرد به خودتان یا دوستانتان یا اموالتان(موضوع اموال باید اخطار های لازم داده شود)
اگر مطمئن بودید فردی در حال گزارش دادن شما در صحنه ی جرم است.(قبل از گزارش باید هشدار های لازم داده شود).
زمانی که روی شخص مقابل به صورت مستقیم نشانه گرفتید و وی از دستورات منطقی شما به صورت متعدد سرپیچی کند. مثال:(( تلاش برای فرار یا فرد درخواست پشتیبانی کند.))
(حداقل باید سه بار به شخص مقابل فرصت نافرمانی بدهید، باید بین هر دستور حداقل پنج ثانیه فاصله زمانی باشد، هنگام دستور دادن باید شخص یا اشخاص مورد نظر توسط اسلحه یا وسیله ای که جان آن ها را به خطر بیندازد تهدید شده باشند قبل از این که اقدامی صورت بگیرد)
در هنگام تعقیب و گریز جهت متوقف کردن وسیله ی نقلیه ی فرد مقابل بعد از هشدار های لازم, شما حق تیراندازی به سرنشینان ندارید اما می توانید با ram یا تیراندازی به لاستیک وسیله نقلیه را متوقف کنید.(در صورت تیراندازی افراد تعقیب شده, این قانون شامل نمی شود.)

۵-۲

شما نمی توانید به کسی که از دستورات شما پیروی کرده است, اسیب وارد کنید.

۵-۳

شما باید به فرد مقابل برای انجام دادن دستورات خود زمان کافی بدهید.

۵-۴

دستورات در فاصله ی نزدیک از voice یا text ولی در فاصله دور یا ماشین از s/ استفاده می شوند.

۵-۵

شما به هیچ عنوان نمی توانید پلیس را برای Traffic Stop بکشید.

۵-۶

شوکر ( Taser ) پلیس به شما دلیل نمی دهد تا آن را بکشید.

۵-۷

تنها زمانی می توانید یک فرد را کامل به قتل برسانید:
شخصی در تلاش برای گرفتن جان شما یا تهدید دوستان شما با اسلحه باشد.(شما باید خودتان شاهد موضوع باشید). شخصی در حال انجام جرمی بر علیه شماست. مثال:فردی در حال دزدی از شما با اسلحه است(نشانه گرفتن پلیس بروی شما شامل این مورد نمی شود)
نکته: شما برای اثبات این قضیه حتما باید ویدیو ضبط شده داشته باشید در غیر این صورت چنانچه گزارشی از شما شود و شما ویدیو نداشته باشید با شما مطابق قوانین برخورد می شود.

۵-۸

قانون Vehicle Deathmatch به معنی استفاده از وسیله ی نقلیه به عنوان کشتن یا زیر گرفتن افراد و یا استفاده از وسیله نقلیه به عنوان سلاح می باشد.
در صورتی می توانید کسی رو زیر بگیرید که دلایل کافی داشته باشید ، تنها یک بار امکان استفاده از وسیله نقلیه به این منظور وجود دارد حتی اگر به فرد اصابت نکند.
نکته: وسایل نقلیه در یک موقعیت تیراندازی بزرگ را نمی توان به عنوان یک اسلحه استفاده کرد.
در زمانی که بیشتر از یک فرد در صحنه وجود داشت ، تنها یک تلاش برای زیر گرفتن هر چند نفر مجاز است و در صورت تلاش مجدد برای زیر گرفتن افراد بیشتری، این قانون نقض شده است.
Last modified 8mo ago