20: Communication Rules
قوانین ارتباطات

تبلیغات:

شما مجاز به تبلیغ دیگر سرور یا جامعه های جی تی ای ۵ در iran roleplay ، که شامل صحبت یا بحث در مورد دیگر جوامع میشود، هرگونه تلاش برای تبلیغ، منجر به بن برای همیشه خواهد شد.

زبان های سرور

-- زبان رسمی سرور، فارسی بوده و تمامی پلیر ها باید قادر به برقراری ارتباط به زبان فارسی باشند. -- فارسی تنها زبانی است که شما مجاز به استفاده از آن در چت IC هستید. -- زبان هایی جز فارسی فقط در صورت رضایت تمامی طرفین، مجاز به استفاده فقط در OOC میباشد. -- طبق قوانین بین المللی استریمینگ استفاده کلمات نژادپرستانه (N Word),پخش آهنگ دارای حق کپی رایت و هرگونه عمل خلاف این قوانین ممنوع است.

زبان های توهین آمیز:

-- پلیر ها مجاز به تهدید کردن دیگران و استفاده از کلمات توهین آمیز فقط در چت IC و به منظور RolePlay هستند. -- پلیر ها نباید در OOC، کسی را تهدید کرده و یا از کلمات توهین آمیز استفاده کنند. -- فحاشی خانوادگی تنها در صورتی که تمامی اشخاص حاضر در صحنه، اطراف و شخصی که فحاشی میشود رضایت OOC داشته باشند بلامانع است. -- دادن فحش سبک چه سنگین در ooc برخورد میشود و فرد پانیشمنت دریافت میکند.
اعلامیه های جامع یا همه گیر: -- اعلامیه های جامع یا همه گیر نباید شامل کلمات توهین آمیز، چه در IC و چه در OOC باشد. -- اعلامیه های جامع باید کاملا به صورت IC باشند. -- اعلامیه های جامع نباید تبلیغی برای مواد و یا فعالیت های غیر قانونی باشد.
Last modified 8mo ago